Nederlandse bakkers reageren verschillend op kostenstijging

Kosten stijgen om uiteenlopende redenen

In 2021 zijn de kosten voor de bakker flink gestegen. Hier liggen verschillende reden aan ten grondslag. Zo zijn de grondstofprijzen gestegen door de natte zomer en daardoor tegenvallende oogsten, waardoor meel duurder is geworden. Daarnaast schoten de energieprijzen de lucht in om uiteenlopende redenen. De verwachting is dat de prijzen voor energie hoger zullen blijven dan we gewend waren door een hogere vraag en de energietransitie. Ten slotte is er nog de krapte op de arbeidsmarkt waardoor de lonen stijgen.

Hogere kosten meestal doorberekend aan de klant

In november 2021 vroeg Het Bakkerspanel aan 184 Nederlandse bakkers waar zij het meest op letten om het rendement van hun bedrijf te behouden of te verhogen nu te kosten stijgen. Ruim zeven op de tien bakkers verhoogt de verkoopprijs nu de kosten stijgen. Bakkers die gedreven worden door inspiratie verhogen relatief veel vaker de prijs van een brood dan de productie en marketing gedreven bakkers. Andere veel genoemde manieren om het rendement te behouden of te verhogen is het verminderen van de derving en kritisch kijken naar de vaste lasten (beide 47%). Bakkers die productie gedreven zijn letten minder vaak op beide aspecten dan de andere twee typen bakkers.

398-34642-011422-waar-letten-bakkers-op-om-rendement-te-behouden-nederland-ba066365db637ada.jpg

Bron: Het Bakkerspanel, 14 januari 2022

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie