Nederlandse bakkers beperken afvalstromen

Het Bakkerspanel stelde vragen aan bakkers over duurzaamheid in meest recente enquête

Duurzaamheid is een belangrijk begrip in de consumptiemaatschappij. Klimaatverandering en schaarste aan grondstoffen vraagt om op een andere manier om te gaan met energie en grondstoffen. Bedrijven spelen hierop in, omdat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk vinden en omdat de consument en andere belanghebbenden hierom vragen. Het Bakkerspanel wilde onderzoeken wat bakkers doen aan duurzaamheid in hun bedrijfsvoering en stelde hier in september vragen over aan de Nederlandse bakkers in onze meest recente enquête.

Beperken afvalstromen

Vrijwel alle bakkers (97%) in Nederland geven aan dat zij in hun bedrijfsvoering op één of meerdere manieren werken aan duurzaamheid. Bijna zes op de tien bakkers werken aan duurzaamheid door afvalstromen te beperken. Marketing en inspiratie gedreven bakkers doen dit met 63% meer dan bakkers die gericht zijn op productie (37%).

Marketing en inspiratie gedreven bakker stemt productie af op klantvraag

Verder is landelijk meer dan vier op de tien bakkers bezig voedselverspilling te verminderen door afstemming van productie en de klantvraag. Ook hier zien we dat marketing (59%) en inspiratie (64%) gedreven bakkers hier vaker mee bezig zijn dan bakkers die gericht zijn op productie (51%). Bakkers die meer de focus hebben op de productie werken met 91% ook fors aan duurzaamheid in hun bedrijfsvoering. Zij doen dit alleen op minder fronten tegelijkertijd.

Een leefbare planeet nalaten aan onze kinderen

Werken aan duurzaamheid in de bedrijfsvoering van de bakker is voor nu en in de toekomst een belangrijk aandachtspunt om enerzijds kosten te verlagen en te voldoen aan de wensen van de consument en anderzijds om aan onze kinderen een leefbare planeet na te laten.

Bron: Het Bakkerspanel, 19 oktober 2021

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie