Krapte op de arbeidsmarkt grootste kopzorg Nederlandse bakkers

In een Nederlandse bakkerijonderneming waren in november van 2022 circa 20,4 personeelsleden actief inclusief de bakker zelf. Hiervan zijn 6,7 werknemers actief in de productie van de bakkerij, 10,1 in de winkel en 3,5 werknemers hebben een andersoortige functie. Deze cijfers komen uit de meest recente meting van Het Bakkerspanel waar 260 bakkers in oktober / november aan hebben meegewerkt.

Bakkers blijven mensen aannemen in onzekere tijden

Verder hebben we gevraagd naar het aantal verwachte vacatures in de komende 12 maanden. Dit kan ter vervanging zijn van personeelsleden die zijn weggegaan of door pensionering. Het kan natuurlijk ook zijn dat bakkers nieuw personeel zoeken, omdat zij hun bedrijfsactiviteiten uitbreiden. Het gemiddeld aantal verwachte vacatures voor de gehele bakkerijonderneming inclusief winkels bedraagt 2,3. Verdeelt naar de functiegroepen 0,9 in de productie, 1,1 in de winkel en 0,3 vacatures in overige functies binnen de bakkerij. Het al dan niet aannemen van nieuw personeel is vooral nu geen eenvoudige beslissing voor de bakkers. De energieprijzen zijn hoog en de koopkracht van consumenten daalt. Blijft een bakkerij wel renderen door de hogere kosten in de bedrijfsvoering en gaan consumenten niet kiezen voor de met lage prijzen stuntende supermarkt voor zijn bakkerijproducten?

De bakkerij staat voor de uitdaging om het werk aantrekkelijker te maken

Het grootste probleem dat bakkers tegenkomen bij het aannemen van personeel is de krapte op de arbeidsmarkt. Verder is het gebrek aan motivatie die zij ervaren wanneer zij kandidaten voor een functie in hun bakkerij op gesprek krijgen en het gebrek aan interesse in het bakkersvak.

777-39768-problemen-werven-personeel-nederland-2547050f177f6c49.png

Wanneer we kijken naar de problemen krapte op de arbeidsmarkt en de beperkte interesse in het bakkersvak die de bakkers ervaren als problemen bij het aannemen van personeel dan zien we een mooie, maar uitdagende rol voor brancheorganisaties en het onderwijs om vooral jonge mensen te interesseren voor het bakkersvak en uit te leggen wat een toekomst in de bakkerij inhoudt. Een goed voornemen om hiermee in 2023 aan de slag te gaan.

Bron: Het Bakkerspanel, 12 december 2022

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie