Jonge Vlaamse bakkers willen investeren in groene energie

Verduurzamen met groene energie

Begin 2020 stelde Het Bakkerspanel vragen aan bakkers over wat zij willen realiseren aan duurzaamheid in hun bedrijfsvoering. Dit leverende verrassende resultaten op. In eerste instantie willen bakkers werken aan minder plastic, verpakkingsmateriaal en minder derving. Dit zijn maatregelen die vrij eenvoudig in de bedrijfsvoering kunnen worden gerealiseerd. Door 39% van de Vlaamse bakkers wordt meer investeren in groene energie genoemd zoals het plaatsen van zonnepanelen en het afnemen van groene stroom. De bakkers in Wallonië en Brussel (21%) hebben hiervoor in veel mindere mate investeringsplannen. Wanneer we naar de leeftijd van de bakkers kijken dan valt op dat jongere bakkers tot 35 jaar relatief veel vaker (72%) willen investeren in groene energie dan oudere bakkers (31%). Jongere bakkers hebben dan ook meer jaren om te profiteren van het rendement van hun investering.

Machines laten draaien wanneer de zon schijnt

Voor bakkers die nu willen investeren in zonnepanelen verandert eigenlijk niets. Het bericht begin dit jaar over het stoppen van het terugdraaien van de meter geldt niet voor nieuwe investeerders in zonnepanelen. Wanneer bakkers nu voor het eerst investeren in zonnepanelen dan dienen zij ook een digitale meter te plaatsen als zij die nog niet hebben. Het is het beste dat je zoveel mogelijk van je eigen opgewekte stroom verbruikt waardoor je energierekening lager wordt. Het is de kunst om je machines te laten draaien op het moment dat stroom wordt opgewekt. Te veel aan stroom kan worden verkocht aan de energieleverancier. Hiervoor kun je een teruglevercontract afsluiten.

Spreiding energieproductie door oost-west oriëntatie

Over het investeren in zonnepanelen zegt de heer Dirk Van Evercooren van federatie ODE Vlaanderen: ‘de investering is bijna altijd zinvol, toch die op schaal voor gezinnen en kleine KMO’s: de installaties gaan 20 tot 25 jaar mee en verdienen zich ruimschoots terug binnen die periode. Ondertussen brengen ze van dag 1 een rendement op in de vorm van vermeden uitgaven om stroom van het net te halen. Hoe groter het aandeel van de productie dat onmiddellijk ter plekke verbruikt wordt, hoe sneller terugverdiend. De meeste installaties zijn nu zuidgeoriënteerd, omdat dit de hoogste rendementen oplevert en dat was belangrijk voor de groenestroomcertificaten. Nu de focus ligt op het verhogen van zelfverbruik, is een oost-west oriëntatie vaak beter, omdat dat de productie beter spreidt over de dag en zo het rendement via zelfverbruik kan verhogen. Voor bakkers is de beste raad dat ze zich informeren bij ervaren installateurs en bekijken wat voor hen de beste installatie is.’

Bron: Het Bakkerspanel, 23 februari 2021

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie