Hoe dragen bakkers hun steentje bij aan een duurzame wereld

Duurzaamheid is een belangrijk begrip in de consumptiemaatschappij. Klimaatverandering en schaarste aan grondstoffen vraagt om op een andere manier om te gaan met energie en grondstoffen. Bedrijven spelen hierop in, omdat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk vinden en omdat de consument en andere belanghebbenden hierom vragen. Het Bakkerspanel wilde onderzoeken wat bakkers doen aan duurzaamheid in hun bedrijfsvoering en stelde hier in september vragen over aan de Belgische bakkers in onze meest recente bevraging.

De productie beter afstemmen op de vraag

In totaal geeft 87% van de Belgische bakkers aan dat zij in hun bedrijfsvoering op één of meerdere manieren werken aan duurzaamheid. In Vlaanderen met 89% vaker dan in Wallonië, waar 83% werkt aan duurzaamheid in hun bedrijfsvoering. Bijna de helft van de bakkers werken aan duurzaamheid door het verminderen van voedselverspilling door afstemming van de productie en de vraag. In Wallonië doen de bakkers dit veel vaker dan in Vlaanderen. Opvallend is dat de bakkers jonger dan 50 jaar veel meer inspelen op de afstemming van de productie en de vraag dan bakkers van 50 jaar en ouder.

Vlaamse bakker zet in op verminderen afval

Verder is landelijk meer dan vier op de tien bakkers bezig om de afvalstromen binnen het bedrijf te verminderen. In Vlaanderen (45%) zijn de bakkers hier veel vaker mee bezig dan in Wallonië (31%). Bij het verminderen van de afstromen zien we juist dat oudere bakkers daar vaker mee bezig zijn dan jongere bakkers.

Producten van lokale herkomst in Wallonië

In Wallonië zet 55% bakkers sterk in het gebruik van lokale producten om te werken aan duurzaamheid. We moet hierbij worden opgemerkt dat in de algemeenheid in Wallonië veel meer waarde wordt gehecht aan lokale herkomst van producten en grondstoffen door zowel de bakker als de consument. In Vlaanderen werkt 26% van de bakkers met producten van lokale herkomst om te werken aan duurzaamheid.

Werken aan duurzaamheid in de bedrijfsvoering van de bakker is voor nu en in de toekomst een belangrijk aandachtspunt om enerzijds kosten te verlagen en te voldoen aan de wensen van de consument en anderzijds om aan onze kinderen een leefbare planeet na te laten.

Bron: Het Bakkerspanel, 27 september 2021

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie