Grootste uitdaging voor de toekomst is leeftijdgebonden

Aantrekken nieuwe klanten heeft topprioriteit

De drie grootste uitdagingen voor de bakkers zijn het aantrekken van nieuwe klanten, verhogen van het rendement en het onderscheidend vermogen ten opzicht van de supermarkt. Deze resultaten zijn afkomstig uit de eerste meting van Het Nederlands Bakkerspanel waaraan 306 bakkers hebben deelgenomen. Tegelijkertijd hebben we 305 Belgische bakkers bevraagd over dezelfde onderwerpen.

Tijdens de Bakkersvak in Gorinchem hebben wij aangekondigd, dat wij ook structureel de markt gaan onderzoeken in Nederland. In België deden we dat al vorig jaar. Onze metingen zijn thematisch van aard, waarbij een leuke mix ontstaat van vragen over product- en merkgebruik en daarnaast onderwerpen over bedrijfsvoering, inkoop en gebruik van online communicatiekanalen. Voor iedereen die actief is in de bakkerij, zowel de fabrikanten als de bakkers zelf bevatten onze onderzoeken interessante informatie.

Oudere bakker heeft zijn eigen uitdaging voor de toekomst

Terugkomend op de belangrijkste uitdagingen zien we dat grote verschillen bestaan tussen de uitdagingen die jongere en oudere bakkers ervaren. De jongere bakkers tot 35 jaar hebben als topprioriteit het aantrekken van nieuwe klanten. Bijna Zeven op de tien (68%) jonge bakkers ervaren dit als grootste uitdaging. Voor 42% van de bakkers in de leeftijd 35 tot 50 jaar is dit één van de grootste uitdagingen voor de toekomst en voor bakkers boven de 50 jaar is dit aandeel gezakt tot 33%. Voor de oudere bakkers (37%) is zoals verwacht bedrijfsopvolging de grootste uitdaging.

Help, ik zoek nieuw personeel

Een andere uitdaging waar jonge bakkers (41%) meer wakker van liggen dan de oudere bakkers (12%) is het werven van nieuw personeel. In een krappe arbeidsmarkt en een beroep met niet reguliere werktijden is het moeilijk concurreren met andere sectoren. Moderne bakkerijmachines bieden hiervoor een mogelijke oplossing om het werkuren in de nachtelijke en vroege ochtenduren te beperken. Om het werk aantrekkelijker te maken moet naar dergelijke oplossing worden gekeken in combinatie met goed werkgeverschap, waarbij een werknemer gehoord wordt in zijn wensen op het gebied van werktijden en carrièreperspectief. Wat dat betreft is de bakkerij niet veel anders dan andere branches. De bakkerij branche organiseerde daarover onlangs een bijeenkomst om de drukke bakkers met een tekort aan medewerkers praktisch te kunnen helpen Uit deze bijeenkomst kwamen 3 praktische tips. Het onderwerp personeel is één van de onderdelen in de derde meting die wij gaan houden in februari/maart 2020.

Van elkaar leren

In oktober/november houden wij onze tweede meting in Nederland. Hierbij gaan wij onderzoeken wat de bakkers doen om nieuwe klanten aan te trekken en welke middelen, dat zij hiervoor inzetten. Aansluitend houdt het Bakkerspanel in november van dit jaar en grootschalig consumentenonderzoek in Nederland en België over het kopen van brood en banket bij de bakker en in de supermarkt. Het doel van Het Bakkerspanel is om van elkaar te leren en hierdoor geïnspireerd te raken om de ambachtelijke bakkerij toekomstbestendig te maken.

Bron: Het Bakkerspanel: 16 september 2019

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie