Consument wil folders van bakker voor productinformatie en aanbiedingen

Omzet brood stijgt weer

Het Nederlands Bakkerspanel deed een enquête onder meer dan 1.000 consumenten en stelde vragen over het kopen van brood, banket en andere bakkerijproducten bij de bakker en in de supermarkt. Het onderzoek leverde interessante inzichten op over het koopgedrag. Zoals iedereen weet heeft de ambachtelijke bakkerij het moeilijk. Brood had lang een negatief imago en wekelijks sluiten bakkerszaken. Toch zijn lichtpuntjes te bespeuren. Het imago van brood is verbeterd en de campagne Ode aan brood uit Europa is goed aangeslagen. De omzet in brood vertoont na een lange tijd van daling weer een voorzichtige stijging.

Lekkere producten reden bezoek aan bakker

Van alle huishoudens bezoekt 34% minimaal wekelijks de bakker. Eenzelfde aandeel komt (vrijwel) nooit bij de bakker. Waren het in het verleden vaker senioren die naar de bakker gingen. Nu zien we dat ook vaker jonge gezinnen en dan vooral met een midden/hoog inkomen kiezen voor de bakker. Meest belangrijke reden voor de consument om naar de bakker te gaan zijn de lekkere producten. Consumenten die de bakker niet bezoeken geven aan dit te doen vanwege de hogere prijs ten opzichte van de supermarkt. Zij gebruiken brood vaak als stuntproduct om klanten naar de winkel te trekken. Wat verwacht de consument nu eigenlijk van de bakker? Veruit de belangrijkste verwachting die consumenten hebben van de bakker is versheid. Meer dan zes op tien consumenten verwachten versheid van een bakker. De bakkers zelf geven ook aan dat zij met goede kwaliteit en versheid de consument voor zich proberen te winnen. Op dit punt zijn de consument en de bakker het met elkaar eens.

Zoek het in luxe broodsoorten

Het Bakkerspanel legde de consument mogelijke aanpassingen van het broodassortiment voor. Zij konden aangeven in welke mate zij de aanpassingen aantrekkelijk vonden of niet. Meer luxe of verschillende broodsoorten wordt door de consument als meest aantrekkelijk beoordeeld. Ook meer ambachtelijke broodsoorten vinden de consumenten aantrekkelijk. De behoefte aan ambachtelijke broodsoorten wordt door de bakkers onderkend. Luxe of verschillende broodsoorten zien bakkers veel minder als manier om zich te onderscheiden van de supermarkt. In het aanbieden van luxe of verschillende broodsoorten liggen kansen voor de bakker.

Folders voor productinformatie en aanbiedingen

We stelden de vraag op welke wijze consumenten het liefst willen worden geïnformeerd door de bakker over producten en aanbiedingen. De consument wil door de bakker het liefst via folders (37%) worden geïnformeerd over producten en aanbiedingen. Gevolgd door een stoepbord aan de straat (29%). 16 Procent van de consumenten verwacht via Facebook te worden geïnformeerd. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het verstandig is om informatie over producten en promoties over diverse communicatiekanalen te voeren. Het overgrote deel van de bakkers zet in op Facebook (73%) en het stoepbord aan de straat (55%) voor de communicatie. De consument heeft een sterke voorkeur voor folders en mag zeker niet worden genegeerd in het online tijdperk. De negatieve trend in omzet is gekeerd. Nu is het van belang dat de bakkers aansluiting vinden met de verwachtingen van de consument, zodat de positieve trend kan worden doorgezet.

Bron: Het Bakkerspanel, 16 maart 2020

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie