Bakkers in Vlaanderen en Wallonië/Brussel gaan verschillend om met kostenstijging

Kosten stijgen om uiteenlopende redenen

In 2021 zijn de kosten voor de bakker flink gestegen. Hier liggen verschillende reden aan ten grondslag. Zo zijn de grondstofprijzen gestegen door de natte zomer en daardoor tegenvallende oogsten, waardoor meel duurder is geworden. Daarnaast schoten de energieprijzen de lucht in om uiteenlopende redenen. De verwachting is dat de prijzen voor energie hoger zullen blijven dan we gewend waren door een hogere vraag en de energietransitie. Ten slotte is er nog de krapte op de arbeidsmarkt waardoor de lonen stijgen.

Veel bakkers berekende in het najaar de hogere prijs al door aan klanten

Bakkers Vlaanderen gaf in oktober 2021 aan dat veel bakkers de hogere kosten al doorberekenen in hun verkoopprijs. Voor een brood van 800 gram betaalt de consument inmiddels gemiddeld 2,40 tot 2,50 euro.

Onderzoek van Het Bakkerspanel bevestigt doorberekening hogere kosten

In november/december 2021 vroeg Het Bakkerspanel aan de Belgische bakkers waar zij het meest op letten om het rendement van hun bedrijf te behouden of te verhogen nu te kosten stijgen. Bijna zeven op de tien bakkers verhoogt de verkoopprijs nu de kosten stijgen. Bakkers in Vlaanderen (73%) doen dit veel vaker dan bakkers in Wallonië/Brussel (58%). Een andere veel genoemde manier om kosten te besparen is het kritisch bekijken van de vaste lasten met 39%. Bakkers in Vlaanderen (41%) kijken hier iets vaker naar dan bakkers in Wallonië/Brussel (36%).

Opvallend verschil tussen de gewesten

Het grootste verschil is dat bakkers in Wallonië/Brussel veel vaker letten op het verminderen van de productderving (71%) om hogere kosten te compenseren dan in Vlaanderen (18%). Het aantal verschillende maatregelen waar Belgische bakkers op letten is gemiddeld 2,8. Dit aantal is voor de gewesten gelijk. We kunnen concluderen dat Bakkers in Vlaanderen eerder de verkoopprijs verhogen en de bakkers in Wallonië/Brussel vaker letten op het verminderen van de derving.

Bron: Het Bakkerspanel, 7 januari 2022

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie