Bakker op zoek naar personeel dat wil werken

Nieuw personeel vinden is een uitdaging

Nieuw personeel vinden is voor 11% van de bakkers een uitdaging voor de toekomst. Waalse bakkers (17%) ervaren dit sterker dan de Vlaamse bakkers (8%). Deze cijfers zijn afkomstig uit de meest recente bevraging van Het Belgisch Bakkerspanel die deze zomer is gehouden. Aan deze bevraging hebben 305 Belgische bakkers hun medewerking verleend.

Meer winkelpersoneel bij de Vlaamse bakker

Eerder dit jaar hebben wij van Het Bakkerspanel vragen gesteld aan de bakkers over het huidige personeel verwachte vacatures en onderwerpen die hiermee verband houden. Het gemiddeld aantal personeelsleden inclusief de bakker zelf bedraagt in België gemiddeld 6,8 werknemers. De Vlaamse bakkerijen bestaan gemiddeld uit iets meer werknemers dan de Waalse en Brusselse ambachtelijke bakkerijen. Het meeste personeel (3,1) staat in de winkel. De Vlaamse bakker heeft iets meer winkelpersoneel dan de bakker in de Franstalige bieden. Het meeste winkelpersoneel heeft een flexibel contract. Het aantal personeelsleden aan de productiekant van de bakkerij bedraagt gemiddeld 2,6 werknemers, waarbij moet worden opgemerkt, dat de landsdelen hier geen verschil laten zien. Kortom Vlaanderen heeft in verhouding meer personeel in de winkel dan de Waalse en Brusselse bakker.

Bij Waalse bakker dubbel zoveel vacatures verwacht

Aan het begin van dit artikel hebben we geschreven, dat de Waalse en Brusselse bakker een groter uitdaging ervaart in het vinden van personeel. Als we naar de vacatures kijken voor de komende 12 maanden dan wordt dit beeld alleen maar bevestigd met gemiddeld 0,7 vacatures per bakker. De Vlaamse bakker hoopt 0,6 personeelslid te kunnen aanwerven en de Waalse/Brusselse bakker is op zoek naar gemiddeld 1,2 nieuwe collega’s. De helft van het personeel, dat de Waalse en Brusselse wil aanwerven bestaat uit productiepersoneel voor in de bakkerij. De andere helft bestaat uit winkelpersoneel en werknemers in andersoortige functies.

Alles draait om motivatie

Waar kijkt de bakker naar wanneer hij nieuw personeel aanwerft? Allereerst wordt gekeken of de persoon wel echt wil werken. Motivatie is een zeer belangrijk onderdeel en komt elke dag weer terug. Vlaamse, Waalse en Brusselse bakkers denken hierover hetzelfde. Ook wanneer we vragen naar de grootste knelpunten bij aanwerving van personeel dan wordt het ontbreken van motivatie van personeel als grootste knelpunt aangeduid. Klantvriendelijkheid van het personeel staat op de tweede plaats als belangrijk selectiecriteria voor nieuw personeel. De Vlaamse bakker vindt dit in verhouding belangrijker dan zijn collega’s in het zuiden van België. Met klantvriendelijkheid en klantgerichtheid kan het verschil gemaakt worden om te onderscheiden van de supermarkt. De zorgvuldigheid is het derde aspect waar de bakker op let bij het aanwerven van nieuw personeel.

Bron: Het Bakkerspanel, 11 september 2019

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie