Onderscheiden door eigen signatuur of de uitstraling en beleving in de winkel

Hoe ziet de bakker zichzelf?

Aan de meest recente bevraging van Het Bakkerspanel in december 2021 deden 229 Belgische bakkers mee. Wij stelden de bakkers de vraag in welke van de volgende werkwijzen zij zich het meest herkennen. Bakken zij alles zelf vanuit de basis of maken zij hierin keuzes en kopen zij het overige deel diepgevroren in en bakken zij dit af? Verder vroegen wij de bakkers of zij een eigen signatuur geven aan wat zij zelf bakken. In totaal geven bijna acht op de tien bakkers (78%) aan zichzelf het meest te herkennen in de werkwijze alles zelf bakken vanuit de basis. Verder geeft bijna drie kwart (74%) van de bakkers aan te bakken met een eigen signatuur. In Wallonië bakken de bakkers vaker dan in Vlaanderen alles vanuit de basis, maar zonder eigen signatuur. In Vlaanderen bakken de bakkers relatief vaker met een eigen signatuur, maar maken relatief vaker gebruik van diepgevroren producten die zij afbakken.

354-34554-010322-grafiek2-onderscheiden-door-eigen-signatuur-of-72a08670831ef1cb.jpg

Meer aandacht voor de winkel wanneer bakker bakt zonder eigen signatuur

Verder komt uit onze bevraging naar voren dat bakkers die geen eigen signatuur geven aan wat zij bakken aangeven moeite te hebben om zich te onderscheiden van andere bakkers. Wanneer we kijken naar het onderscheidend vermogen ten opzichte van de supermarkt dan valt op dat bakkers die gedeeltelijk bakken vanuit de basis zonder eigen signatuur en het overige deel diepgevroren inkopen en afbakken veel vaker aangeven moeite te hebben met zich te onderscheiden van de supermarkt. Deze bakkers zijn zich hiervan terdege bewust en zien vaker dan bakkers die een eigen signatuur geven aan hun producten het belang om sfeer en ambacht uit te stralen in de winkel. Ook staan zij relatief wat vaker zelf in de winkel. Het vertrouwen dat deze bakkers hebben in de toekomst van hun bedrijf is vergelijkbaar met de bakkers die een andere werkwijze hanteren in hun productie en bakken met eigen signatuur. Het ontbreken van een eigen signatuur compenseren deze bakkers met een grotere aandacht voor de winkel en hiermee de verwachtingen van de consument in te vullen.

De consument verwacht bovenal versheid van de bakker

Uit het consumentenonderzoek van Het Bakkerspanel weten we dat voor zes op de tien consumenten versheid van de producten het allerbelangrijkst is. Daarna volgen ambachtelijkheid, bakken vanuit de basis en vriendelijk winkelpersoneel. Versheid heeft geen relatie met eigen signatuur. Versheid kan worden bereikt door te bakken vanuit de basis, maar ook door af te bakken. De verwachting van de consument kan in gelijke mate worden waargemaakt bij zowel bakken vanuit de basis als aandacht hebben voor de uitstraling en de beleving in de winkel. Het is belangrijk om in elk geval één van beide; een eigen signatuur of uitstraling/beleving winkel in te vullen om de toekomst met vertrouwen tegemoet te kunnen blijven zien.

Bron: Het Bakkerspanel, 3 januari 2022

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie