Omzetstijging bakker mogelijk door overtuigen consument van kwaliteit

Bakkers met omzetstijging in de meerderheid

Het aandeel Belgische bakkers, dat een omzetdaling zag in 2018 ten opzichte van 2017 is met 16 procent eerder beperkt. In Vlaanderen ervaren de bakkers minder vaak een daling (15%) dan de Waalse/Brusselse bakkers (19%). De bakkers met een omzetdaling geven aan, dat deze gemiddeld 14 procent bedraagt. 43 Procent van de bakkers geeft juist aan, dat de omzet is gestegen. De omzetstijging bij deze bakkers bedraagt gemiddeld 12 procent. Deze cijfers komen uit de bevraging van Het Belgisch Bakkerspanel die in maart/april 2019 is gehouden onder 329 Belgische bakkers.

Concurrentie van supermarkt

De belangrijkste reden voor de omzetdaling is volgens de bakkers de concurrentie van de supermarkt (44%) die zich steeds vaker profileert als warme bakker, dit uitgebreid communiceert via de media en een steeds breder assortiment heeft. Een andere reden is een slechtere bereikbaarheid door bijvoorbeeld werkzaamheden in een straat waarin de zaak is gevestigd of omliggende straten.

Leveren van kwaliteit is de sleutel tot succes

Een kwart van de bakkers met een omzetstijging geeft aan, dat goede kwaliteit hiervoor de basis is. Ook het stoppen van andere bakkers in de buurt zorgt bij bakkers voor extra cliënteel en hierdoor omzet. Immers de één zijn dood is de ander zijn brood.

Consument verwacht van de bakker kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs

Het aandeel consumenten, dat brood koopt bij de supermarkt ligt iets hoger dan bij de bakker. Gemak en lage prijzen zijn de belangrijkste reden voor het kopen van brood en patisserie bij de supermarkt in plaats van bij de bakker. De kwaliteit van het brood bij de supermarkt is bij één op drie consumenten reden voor hun broodaankopen bij de supermarkt. Hierdoor laat een deel van de consumenten de bakker links liggen. Voor consumenten in Wallonië/Brussel geldt dit relatief iets vaker dan voor de Vlamingen. Een hogere prijs en geen kwaliteitsverschil ervaren zijn voor consumenten de belangrijke redenen om geen aankopen bij de bakker te doen. Uit het consumentenonderzoek van Het Belgisch Bakkerspanel komt duidelijk naar voren, dat consumenten kwaliteit verwachten van de bakker. De kwaliteitservaring moet een eventuele hogere prijs rechtvaardigen. Het is aan de bakker om de consument te overtuigen van de betere kwaliteit. Laten proeven en aantrekkelijke acties helpen hierbij. De consument wil hierover het liefst door de bakker worden geïnformeerd door een aantrekkelijke etalage en een stoepbord aan de straat. Slechts drie op tien consumenten verwachten van de bakker, dat zij via Facebook op de hoogte worden gehouden. Het wat oudere cliënteel kan hiervoor de reden zijn. Wil de bakker een jonger cliënteel bereiken dan is sociale media niet weg te denken in hun communicatie.

Bron: Het Bakkerspanel, 15 juli 2019

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie