Jonge gezinnen willen gezonde voeding

Helft Belgische consumenten let op Nutri-Score

In juli heeft Het Bakkerspanel de jaarlijkse bevraging onder 1.000 Belgische huishoudens uitgevoerd. In deze meting hebben we vragen gesteld over op welke ingrediënten en allergenen consumenten letten bij hun aankopen van bakkerijproducten. Verder hebben we de vraag gesteld of de Nutri-Score invloed heeft op hun keuze om bakkerijproducten al dan niet te kopen.

In totaal geeft 48% van de Belgische consumenten aan dat zij letten op de Nutri-Score bij hun aankopen van bakkerijproducten. Vorig jaar lag dit met 43% op een lager niveau. Verder zien we dat het aandeel consumenten waarvoor de Nutri-Score doorslaggevend is bij hun keuze relatief meer is gestegen dan consumenten die wel letten op de Nutri-Score , maar waarvoor deze niet doorslaggevend is. Het wordt steeds belangrijker voor bakkers om de Nutri-Score zoveel mogelijk te vermelden van de producten in hun assortiment.

Aandacht voor ingrediënten bij productkeuze neemt toe

42% van de consumenten let op specifieke ingrediënten of allergenen bij hun aankopen. Vorig jaar was dit nog 38% en in het jaar daarvoor 28%. We kunnen vaststellen dat sprake is van een sterke stijging in de mate voor bewustwording over ingrediënten en allergenen. Met name gezinnen met jonge kinderen, letten hier sterk op. Deze gezinnen hechten een groter belang aan gezonde producten en lokale herkomst. Tevens is duurzaamheid voor hen belangrijk. Wanneer we kijken naar de ingrediënten waar consumenten op letten bij hun keuze voor bepaalde bakkerijproducten dan zien we duidelijke verschillen tussen consumenten die letten op de Nutri-Score en consumenten die hier niet op letten. Consumenten die letten op de Nutri-Score en dat zijn in veel gevallen jonge gezinnen letten ook in alle gevallen relatief vaker op specifieke ingrediënten. De grootste verschillen tussen beide groepen zien we bij het zout- en suikergehalte. Gevolgd door omega-3, vezels en koolhydraatarm. Jonge gezinnen vertegenwoordigen circa 12% van het totaal van de huishoudens. Waarbij moet worden vermeld dat gezinnen met jonge kinderen relatief minder vaak naar de bakker gaan en eerder kiezen voor de supermarkt vanwege het gemak en de lagere prijs. We zouden dan ook voorzichtig kunnen concluderen dat het cliënteel van de bakker vergrijst. Hier liggen kansen om deze jonge gezinnen te overtuigen van de gezonde producten bij de bakker en een betere balans te krijgen in de leeftijdsopbouw van uw cliënteel.

Communiceer gezonde voeding

Voor meer dan de helft van deze gezinnen is de Nutri-Score doorslaggevend bij hun keuze voor bepaalde bakkerijproducten. Verder kiezen consumenten die letten op de Nutri-Score veel vaker voor volkoren- en meergranenbrood. Volkorenbrood bevat veel vezels en eiwitten wat een positief effect heeft op de Nutri-Score, waardoor deze onder de Nutri-Score A valt. Om de jonge gezinnen uw zaak in te krijgen is het belangrijk om gezondheid en duurzaamheid te benadrukken in uw communicatie. Gezinnen met jonge kinderen letten op prijs, proberen graag nieuwe producten uit en willen graag promoties. Laat consumenten producten proeven, maak combinatieaanbiedingen van gezonde producten en communiceer hier duidelijk over in uw winkel, op de website / sociale media en e-mailnieuwsbrieven. Het resultaat van deze acties is dat u meer jonge gezinnen mag verwachten in uw zaak.

Bron: Het Bakkerspanel, 23 augustus 2022

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie