Belgische consument bezoekt bakker voor de lekkere producten

Vlaanderen koopt bij de bakker

Zes op tien Belgen koopt zijn brood en banket doorgaans bij de bakker. De helft bezoekt de bakker één keer per week en de andere helft brengt meerdere keren per week een bezoek aan de bakker. De Vlamingen zijn trouwer aan de bakker dan de consumenten in Wallonië en Brussel. Zij kopen relatief wat vaker hun bakkerijproducten in de supermarkt. De klanten die de bakkers bezoeken hebben vaak thuiswonende tieners. Ook senioren zien we relatief vaker voor de bakker kiezen. Het valt op dat de klanten van de bakker gemiddeld wat hoger zijn opgeleid. Wanneer we aan de consumenten vragen waarom zij specifiek naar de bakker gaan dan geven de meeste consumenten aan dat zij kiezen voor de bakker om de lekkere producten. Consumenten in Vlaanderen geven dit nog wat vaker aan dan consumenten in Wallonië en Brussel.

Consument verwacht versheid en ambachtelijkheid van de bakker

Wat verwacht de consument van de Bakker? Het Bakkerspanel stelde hier vragen over aan consumenten die (mede) verantwoordelijk zijn voor de huishoudelijke boodschappen. Twee derde van de consumenten (65%) verwachten versheid van de bakker. De Vlaamse consument verwacht dit vaker (69%) dan de consument in Wallonië en Brussel (59%). Meer dan 1.000 consumenten hebben wij vragen gesteld over welke aanpassingen zij aantrekkelijk vinden in het broodassortiment. De meest aantrekkelijke aanpassing vinden de consumenten een ruimer ambachtelijk /artisanaal assortiment. Wanneer Het Bakkerspanel aan de bakkers vraagt op welke manieren zij zich onderscheiden van de supermarkt dan geven zij aan dit vooral te doen door ambachtelijkheid. De consument en de bakker vinden elkaar op dit gebied. Een andere aanpassing die door consumenten zeer wordt gewaardeerd is meer oog voor lokale herkomst (streekproducten). Door lokale herkomst weet de consument waar zijn product vandaag komt, wat hij eet en worden de aanvoerlijnen korter, wat bijdraagt aan een lagere ecologische voetafdruk. Bakkers zien lokale herkomst van producten zeer beperkt als manier om zich te onderscheiden van de supermarkt. Hier liggen kansen voor de bakkers om invulling te geven aan deze behoefte en de consument te verleiden om voor hem te kiezen in plaats van de bakkerijproducten bij de supermarkt te kopen wat uiteraard heel gemakkelijk is.

Aantrekkelijke etalage wint het van Facebook

In deze tijd van sociale media verwachten we automatische dat Facebook het belangrijkste medium is om nieuwe klanten aan te trekken of te communiceren met de bestaande klanten. Wanneer we consumenten vragen op welke wijze de bakker het beste met hen kan communiceren dan is een aantrekkelijke etalage (37%) de belangrijkste manier voor informatie over producten en aanbiedingen. Ruim een kwart (26%) van de consumenten verwacht via Facebook op de hoogte te worden gehouden over producten en aanbiedingen van de bakker. Bij de bakkers staat Facebook (60%) op nummer één en een aantrekkelijke etalage (56%) op twee als het gaat om communicatie bij het aantrekken van nieuwe klanten. Jonge bakkers zetten relatief vaker in op Facebook en vergeten soms om aandacht te besteden aan een aantrekkelijke etalage. De oudere bakker heeft hier meer aandacht voor, maar hecht een kleiner belang aan communicatie via sociale media. 5 Tips voor een goede Facebookpagina vindt u op de website van Het Bakkerspanel: www.bakkerspanel.eu

Bron: Het Bakkerspanel, 5 maart 2020

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie