Bakker en consument vinden elkaar in ambachtelijkheid

Ambachtelijkheid is belangrijk in klantcommunicatie

Aan de ambachtelijke bakkers in België is in januari/februari van dit jaar gevraagd in welke mate zij bepaalde officiële en niet officiële product claims belangrijk vinden in hun communicatie naar hun klanten. Hoe belangrijk vinden zij product claims zoals ambachtelijk, biologisch, duurzaamheid, gezondheid en glutenvrij in hun communicatie. Alleen aan ambachtelijkheid wordt een groot belang gehecht door de bakkers. In totaal vindt negen op de tien bakkers deze niet officiële product claim, welke niet voldoen aan de verordening voedings- en gezondheidsclaims, belangrijk in de communicatie naar hun klanten. De verschillen tussen de gewesten zijn hierin eerder beperkt. De Belgische bakkers zijn hiermee goed op de hoogte wat de consument van hen verwacht.

Klant wil door bakker verrast worden met ambachtelijke broodsoorten

Uit consumentenonderzoek begin 2020 door Het Bakkerspanel is gebleken dat versheid en ambachtelijkheid de belangrijkste verwachtingen zijn die consumenten hebben van de bakker. In Vlaanderen geven meer consumenten aan versheid te verwachten dan in Wallonië/Brussel. Consumenten in Wallonië/Brussel verwachten dan weer vaker een ambachtelijk product bij hun bakker te vinden. Verder weten we uit hetzelfde onderzoek dat consumenten aanpassingen in het broodassortiment door meer ambachtelijke/artisanale broodsoorten op te nemen aantrekkelijk vinden. In Wallonië/Brussel vinden de consumenten een dergelijke aanpassingen relatief vaker aantrekkelijk dan in Vlaanderen.

Slechts 5% bakkers gebruik nutri-score of andere gezondheidsclaim

Naast ambachtelijkheid hechten bakkers enig belang toe aan officiële gezondheidsclaims zoals zonder toevoegingen, rijk aan calcium, vezels en cholesterolverlagend… De nutri-score helpt de consument daarbij om de keuze te maken voor gezonde voeding. Hierbij zien we wel een verschil tussen de Nederlandstalige en Franstalige landsdelen. De bakkers in Wallonië/Brussel vinden gezondheidsclaims vaker belangrijk in hun communicatie naar hun klanten dan hun Vlaamse collega’s. Het gebruik van de nutri-score of andere gezondheidsclaim onder bakkers zien we dan ook, zoals verwacht iets vaker in Wallonië/Brussel dan in Vlaanderen. Wel moet hierbij worden opgemerkt dat het gebruik van de nutri-score of andere gezondheidsclaim landelijk onder de bakkers met 5% eerder beperkt is. Van de consumenten weten wij nog niet in welke mate de nutri-score belangrijk is bij hun keuze van producten. Het Bakkerspanel gaat in april een consumentonderzoek houden onder 1.000 huishoudens waarin wij vragen gaan stellen over het belang van de nutri-score bij hun productkeuzes. Tegen de zomer zijn de resultaten uit dit onderzoek beschikbaar.

Bron: Het Bakkerspanel, 17 maart 2021

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie