Aantal vacatures in de Belgische bakkerij blijft constant

Aantal personeelsleden in de bakkerij licht gestegen

In een Belgische bakkerijonderneming waren in november van 2022 circa 7,5 personeelsleden actief inclusief de bakker zelf. Hiervan zijn 3 personeelsleden actief in de productie van de bakkerij, 3 in de winkel en 1,5 personeelslid heeft een andersoortige functie. Het aantal personeelsleden in een bakkerij in Vlaanderen is met 7,3 iets lager dan in Wallonië en Brussel, waar 8,1 personeelsleden werkzaam zijn in een bakkerij. In 2019 lag het gemiddeld aantal personeelsleden in de Belgische bakkerij met 6,8 personeelsleden op een iets lager niveau. Deze cijfers komen uit de meting in november 2022 van Het Bakkerspanel waar 243 bakkers aan hebben meegewerkt.

Aantal verwachte vacatures onverwacht stabiel

Verder hebben we gevraagd naar het aantal verwachte vacatures in de komende 12 maanden. Dit kan ter vervanging zijn van personeelsleden die zijn weggegaan of door pensionering. Het kan natuurlijk ook zijn dat bakkers nieuw personeel zoeken, omdat zij hun bedrijfsactiviteiten uitbreiden. Wanneer we het aantal verwachte vacatures nu vergelijken met 3,5 jaar geleden dan zien we dat het gemiddelde op een vergelijkbaar niveau ligt. In 2019 verwachtte de bakkers nog 0,7 personeelsleden aan te nemen. Nu ligt het gemiddeld aantal verwachte vacatures op 0,8. We hadden verwacht dat het aantal lager zou zijn door de onzekerheid over de prijsontwikkelingen. De energieprijzen zijn hoog en de koopkracht van consumenten daalt. Blijft een bakkerij wel renderen door de hogere kosten in de bedrijfsvoering en gaan consumenten niet kiezen voor de met lage prijzen stuntende supermarkt?

De bakkerij staat voor een uitdaging om het werk aantrekkelijker te maken

De grootste problemen die bakkers tegenkomen bij het aannemen van personeel is het gebrek aan motivatie die zij ervaren wanneer zij kandidaten voor een functie in hun bakkerij op gesprek krijgen. Ook is de wil om buiten reguliere arbeidstijden te willen werken vaak afwezig. Het positieve dat we over deze twee punten kunnen zeggen is dat de percentages hiervan zijn gedaald tussen 2019 en 2022.

774-39767-problemen-werven-personeel-belgie-8cdd0344eda1329c.png

Wanneer we kijken naar de problemen krapte op de arbeidsmarkt en de beperkte interesse in het bakkersvak die de bakkers ervaren als problemen bij het aannemen van personeel dan zien we dat beide in percentage zijn gestegen in 2022 ten opzichte van 2019. Hier ligt een mooie, maar uitdagende rol voor brancheorganisaties en het onderwijs om jonge mensen te interesseren voor het bakkersvak en uit te leggen wat een toekomst in de bakkerij inhoudt. Een goed voornemen om hiermee in 2023 aan de slag te gaan.

Bron: Het Bakkerspanel, 12 december 2022

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie